Keramička zaštita

Cjenik usluge:

Usluga uključuje:

1500 – 5000 kn

2- 5godina

Trajanje: 2 radna dana

Usluga uključuje

  • 2 godine – 1500kn
  • 3 godine pisane garancije – 2500kn
  • 5 godina pisane garancije – 4000kn
  • Self healing 5 godina pisane garancije – 5000kn
  • Cijene su sa jednoslojnim poliranjem vozila.